Konference - Hotel Avanti **** / Brno / 24.05.2019


kredity PL / body

6 / 15

info pro účastníky

  • Kapacita146
  • Detaily platby
  • Pozvánka a přihláška
  • Program konference
Akce ohodnocena ČLK a ČLnK. Lékaři – 6 kreditů. Lékárníci – 15 bodů. Odborný program pro farmaceutické asistenty bude akreditován ČAS. TERMÍN UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK JE PRODLOUŽEN DO 17.5.2019
Kapacita146
Obsazeno míst154
Platba na místě Platba předem
Cena pátek 400 Kč
Cena sobota
Cena oba dny 400 Kč
Včasná platba17.05.2019
Název bankyČeskoslovenská obchodní banka a.s. - konf.
Číslo účtu254039706/0300
Variabilní symbolDatum narození ve formátu: DDMMRRRR
Specifický symbol32019
Přihlášku lze vyplnit on-line a zaslat na e-mail: konference@angis.cz nebo také poštou na adresu: Angis plus s.r.o., Jiřího Wolkera 495/3, 682 01 Vyškov, faxem na číslo 517 441 616.
Zobrazit pozvánku a přihlášku na konferenci
Program konference ke stažení ZDE.
Program ke stažení
Kapacita konference naplněna.
Uzávěrka přihlášek vypršela.
V případě zájmu je možné se přihlásit na telefonním čísle +420 517 446 001.

Přednášející

PharmDr. Šárka Chlebanová / Homeopatická léčba emočních potíží, následků stresu a lehkých poruch spánku u dětí a dospělých

PharmDr. Šárka Chlebanová / Homeopatická léčba emočních potíží, následků stresu a lehkých poruch spánku u dětí a dospělých

Doba, ve které žijeme, na nás všechny klade velké nároky. Pracovní přetížení, starosti v osobním a rodinném životě, vztahové problémy, tragické životní okolnosti – to jsou časté příčiny emočních potíží, jako je úzkost, strach, předrážděnost, vznětlivost, smutek, deprese. Spolu s psychickými potížemi přichází často i fyzické symptomy, jako únava, bolest hlavy, křeče, dyspeptické potíže, poruchy spánku.

Homeopatie nabízí účinnou pomoc v podobě léků, které řeší konkrétní potíže s ohledem na etiologii a individuální reaktivitu pacienta, a to vše bez rizika nežádoucích účinků, interakcí s jinými lečivými přípravky, ovlivnění pozornosti a vzniku návyku.

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS / Cestovní medicína v 21. století – nové výzvy pro praxi

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS / Cestovní medicína v 21. století – nové výzvy pro praxi

Od začátku 21. století sledujeme prudký nárůst cest do zahraničí, včetně exotických oblastí. Počet osob vyjíždějících do ciziny se blíží ke 2 mld. za rok. Mezi nimi jsou i rizikové skupiny populace, jako např. senioři, těhotné ženy, imunodeficitní osoby nebo nejmenší děti.

V kombinaci s globální migrací a zrychlováním i zlevňováním letecké dopravy to vytváří nová epidemiologická rizika i nové nároky na oblast prevence a terapie infekčních nemocí. Reflektovat to musí aktuální doporučení složení cestovní lékárničky pro pohotovostní léčbu v cizině, antimalarické chemoprofylaxe, vakcinace i dalších preventivních prostředků relevantních pro oblast farmacie. Mělo by být šité na míru podle individuálních rizikových faktorů. Existuje však společný základ, který lze doporučit všem skupinám cestovatelů.

MUDr. Karel Nešpor, CSc. / Některá rizika návykových látek a krátká intervence

MUDr. Karel Nešpor, CSc. / Některá rizika návykových látek a krátká intervence

Práce ve zdravotnictví je podle zahraničních výzkumů spojena s nadprůměrně vysokým nebezpečím vzniku návykových problémů. Přednáška je zaměřena na nejrozšířenější návyková rizika, prevenci návykových nemocí u zdravotníků i v obecné populaci a na krátkou intervenci. Smyslem krátké intervence je na malé časové ploše a s použitím minimálních prostředků ovlivnit zejména počínající formy návykových nemocí.

I jen prostá rada přestat kouřit nebo abstinovat od alkoholu někdy mívá značný efekt.

MUDr. Robert Prosecký / Antikoagulační léčba – co by měl vědět lékař, lékárník i pacient

MUDr. Robert Prosecký / Antikoagulační léčba – co by měl vědět lékař, lékárník i pacient

Absolvent LF Masarykovy univerzity v Brně, specializace angiologie a vnitřní lékařství. V současné době působí jako primář interního oddělení Nemocnice Milosrdných bratří v Brně, jež spravuje 96 lůžek, z toho 6 s JIP péčí. Pracoviště má akreditaci II. stupně pro vnitřní lékařství.

Doprovodný program

- losujeme o SPA balíček v termálním a saunovém světě INFINIT MAXIMUS Brno

- kreslíme originální karikatury - obrázek, který potěší a zároveň pobaví

- skvělá chuť NESPRESSA jistě potěší nejednoho milovníka dobré kávy

Doplňující informace

Konference je pořádána pod záštitou ČAS.


cas