Konference - Hotel Olympik Tristar*** / Praha / 11.09.2020


kredity PL / body

6 / 16

info pro účastníky

  • Kapacita100
  • Detaily platby
  • Pozvánka a přihláška
  • Program konference
ČLK - 6 kreditů. ČLnK - 16 bodů. Odborný program pro farmaceutické asistenty je akreditován ** Českou asociací sester.** Termín UZÁVĚRKY přihlášek do 28.8.2020.
Kapacita100
Obsazeno míst40
Volná místa60
Platba na místě Platba předem
Cena pátek 400 Kč 400 Kč
Cena sobota
Cena oba dny
Název bankyČeskoslovenská obchodní banka a.s. - konf.
Číslo účtu254039706/0300
Variabilní symbolDatum narození ve formátu: DDMMRRRR
Specifický symbol12020
Přihlášku lze vyplnit on-line a zaslat na e-mail: konference@angis.cz nebo také poštou na adresu: Angis plus s.r.o., Jiřího Wolkera 495/3, 682 01 Vyškov, faxem na číslo 517 441 616.
Zobrazit pozvánku a přihlášku na konferenci
Program konference bude zveřejněn měsíc před konferencí.

Přednášející

MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. / Refluxní choroba jícnu a možnosti její léčby

MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. / Refluxní choroba jícnu a možnosti její léčby

Refluxní choroba jícnu je jednou z nejčastějších diagnóz v ordinaci gastroenterologa. Vedle typického projevu – pálení žáhy – se onemocnění může projevovat i bolestmi na hrudi, respiračními obtížemi, nebo problémy v oblasti otorinolaryngologické. Je dobře známo, že riziko onemocnění lineárně stoupá s váhou pacienta a obezita patří k nejvýznamnějším rizikovým faktorům patologického refluxu. Redukce váhy, spolu s antisekreční léčboui proto patří k základním terapeutickým opatřením. Ale pozor, ne vždy je reflux kyselý a ne vždy zaberou inhibitory protonové pumpy…

MUDr. Jiří Emmer / Pro dítě úleva od atopie, pro maminku krásná pleť

MUDr. Jiří Emmer / Pro dítě úleva od atopie, pro maminku krásná pleť

Na kůži atopického dítěte i jeho (zdravé) maminky útočí spousta vnějších i vnitřních faktorů. Ty vnější ovlivňujeme odedávna mnoha způsoby – pobyt u moře, spousta mazání a krémů, atd. Sféra vnitřních faktorů (střevní sliznice a mikrobiom) a jejich účinné ovlivnění se vrací jako zajímavé téma spolu s novými poznatky.

RNDr. Anna Janáková Ph.D. / Současné terapeutické přístupy v léčbě klimakterických obtíží

RNDr. Anna  Janáková Ph.D. / Současné terapeutické přístupy v léčbě klimakterických obtíží

Klimakterium je definováno jako období přechodu z plodné fáze života ženy do fáze reprodukčního klidu. Jedná se o zcela přirozený fyziologický proces, který je nedílnou součástí stárnutí. Klimakterium zahrnuje několik fází, ve kterých postupně zaniká endokrinní i reprodukční činnost vaječníků a které končí úplným vyhasnutím jejich reprodukční schopnosti. Cílem péče o ženu v klimakteriu je zmírnit akutní vegetativní obtíže (např. návaly horka, noční pocení, bušení srdce) a psychické symptomy (např. změny nálad, úzkost, podrážděnost, nespavost) v časné fázi klimakteria a dále zabránit rozvoji tkáňových a metabolických změn v pozdějším klimakterickém období.

Farmakoterapie není indikována k prevenci akutní klimakterických obtíží. Průběh klimakteria však může příznivě a velmi zásadně ovlivnit pozitivní přístup ženy ke klimakteriu, úprava stravy a pravidelné pohybové aktivity. Farmakoterapie je indikována pouze u symptomatických žen po pečlivém zvážení její prospěšnosti a rizik. Současné terapeutické přístupy umožňují přizpůsobit terapii individuálním potřebám každé ženy v souladu se současnými trendy klimakterické medicíny.

PharmDr. Veronika Kunešová, Ph.D. / Rozdílné nároky na vstřebávání vitamínů a minerálů v různých fázích lidského života

PharmDr. Veronika Kunešová, Ph.D. / Rozdílné nároky na vstřebávání vitamínů a minerálů v různých fázích lidského života

Správné fungování biologických a biochemických procesů lidského těla odráží korelaci vnějších vlivů s vnitřními faktory a obráceně. Charakter vnějších podmínek ovlivníme v daném okamžiku jen stěží, takže je nezbytné optimalizovat životní styl zejména fyzickou aktivitu a stravovací návyky s respektováním skutečných potřeb lidského těla.

Různá období v životě každého člověka jsou charakterizována odlišnou potřebou určitých vitamínů a minerálů, které je potřeba užívat nejen ve správném množství, ale zejména v případě multikomponentních doplňků stravy i ve správném složení.

MUDr. Zdeňka Nováková, PhD. / Zinek v léčbě respiračních a kožních onemocnění

MUDr. Zdeňka  Nováková, PhD. / Zinek v léčbě respiračních a kožních onemocnění

Zinek je spolu se železem nejdůležitějším esenciálním mikroelementem pro lidský organismus. Podílí se na funkci všech složek imunitního systému, je součástí 300 enzymů a 1000 transkripčních faktorů. Má nezastupitelnou úlohu v homeostatické regulaci zánětlivé odpovědi a zabraňuje rozvoji poškozujícího zánětu. Optimalizuje střevní a kožní mikrobiotu. Deficit zinku být způsoben buď zvýšeným výdejem, nebo sníženým příjmem. Nadměrný výdej provází fyzickou a psychickou námahu (chronický stres), stavy po operacích, dlouhotrvající průjmy, alkoholismus, nádorová onemocnění, těhotenství, kojení. Nedostatečným příjmem trpí pacienti s malnutricí, malabsorbcí, maldigescí, akutními nebo chronickými infekcemi, senioři, vegetariáni nebo pacienti s jinak nevyváženou stravou. Nedostatkem zinku trpí také pacienti s metabolickým syndromem a s obezitou.

Prof. MUDr. Jan Pirk, Dr.Sc. / Stres a jeho vliv na lidský organizmus

Prof. MUDr. Jan Pirk, Dr.Sc. / Stres a jeho vliv na lidský organizmus

Reakce organizmu na stresovou situaci je jedním ze základních předpokladů vývoje živočišného druhu a jeho přežívání. Vzhledem k tomu, že člověk se celou dobu své existence vyvíjel jakožto pohybující se součást živé přírody, jsme stále vystaveni stresovým reakcím.

Rozvoj civilizace však velice předbíhá fytogenezi (tj. rozvoji a přizpůsobení se podmínkám) našeho organizmu. Proto nereagujeme na stresovou situaci tak, jako ostatní živočišné druhy (tj. nějakou fyzickou aktivitou). Tím u nás dochází k rozvoji tzv. civilizačních onemocnění. Předmětem přednášky je ukázat, jak bychom měli reagovat, abychom kompenzovali stresové situace.

Doprovodný program

V rámci letošních konferencí Angis máte jedinečnou příležitos strávit čas s přáteli, probrat krásu a správnou péči o pleť a poznat nové jarní trendy s dekorativní a pleťovou kosmetikou Mary Kay.

Doplňující informace

Konference je pořádána pod záštitou ČAS.


cas