Konference - Hotel Flora**** / Olomouc / 02.10.2020


kredity PL / body

6 / 14

info pro účastníky

  • Kapacita130
  • Detaily platby
  • Pozvánka a přihláška
  • Program konference
ČLK - 6 kreditů. ČLnK - 14 bodů. Odborný program pro farmaceutické asistenty je akreditován ** Českou asociací sester.** Termín UZÁVĚRKY přihlášek je 18.9.2020.
Kapacita130
Platba na místě Platba předem
Cena pátek 400 Kč 400 Kč
Cena sobota
Cena oba dny
Název bankyČeskoslovenská obchodní banka a.s. - konf.
Číslo účtu254039706/0300
Variabilní symbolDatum narození ve formátu: DDMMRRRR
Specifický symbol32020
Přihlášku lze vyplnit on-line a zaslat na e-mail: konference@angis.cz nebo také poštou na adresu: Angis plus s.r.o., Jiřího Wolkera 495/3, 682 01 Vyškov, faxem na číslo 517 441 616.
Zobrazit pozvánku a přihlášku na konferenci
Program konference bude zveřejněn měsíc před konferencí.

Přednášející

MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. / Refluxní choroba jícnu a možnosti její léčby

MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. / Refluxní choroba jícnu a možnosti její léčby

Refluxní choroba jícnu je jednou z nejčastějších diagnóz v ordinaci gastroenterologa. Vedle typického projevu – pálení žáhy – se onemocnění může projevovat i bolestmi na hrudi, respiračními obtížemi, nebo problémy v oblasti otorinolaryngologické. Je dobře známo, že riziko onemocnění lineárně stoupá s váhou pacienta a obezita patří k nejvýznamnějším rizikovým faktorům patologického refluxu. Redukce váhy, spolu s antisekreční léčboui proto patří k základním terapeutickým opatřením. Ale pozor, ne vždy je reflux kyselý a ne vždy zaberou inhibitory protonové pumpy…

MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D. / Ošetření akutních a chronických ran

MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D. / Ošetření akutních a chronických ran

Léčba akutních a chronických ran má svá vlastní pravidla, ale i společné postupy. Lokální léčba je díky množství materiálů pro vlhké hojení natolik kreativní, že nabízí tzv. ušití léčby přímo na míru každému pacientovi. Klíčová je v tomto procesu role farmaceutů i lékařů a hlavně dobrá compliance pacienta a rodiny.

Nehojící se rány jsou a budou čím dál aktuálnější problém. V populaci přibývá diabetiků i pacientů ve vyšším věku a s tím souvisí fakt, že mezi nejčastější typy ran patří nehojící se rány žilní a tepenné etiologie, rány diabetické a dekubity.

MUDr. Jiří Emmer / Pro dítě úleva od atopie, pro maminku krásná pleť

MUDr. Jiří Emmer / Pro dítě úleva od atopie, pro maminku krásná pleť

Na kůži atopického dítěte i jeho (zdravé) maminky útočí spousta vnějších i vnitřních faktorů. Ty vnější ovlivňujeme odedávna mnoha způsoby – pobyt u moře, spousta mazání a krémů, atd. Sféra vnitřních faktorů (střevní sliznice a mikrobiom) a jejich účinné ovlivnění se vrací jako zajímavé téma spolu s novými poznatky.

RNDr. Anna Janáková Ph.D. / Současné terapeutické přístupy v léčbě klimakterických obtíží

RNDr. Anna  Janáková Ph.D. / Současné terapeutické přístupy v léčbě klimakterických obtíží

Klimakterium je definováno jako období přechodu z plodné fáze života ženy do fáze reprodukčního klidu. Jedná se o zcela přirozený fyziologický proces, který je nedílnou součástí stárnutí. Klimakterium zahrnuje několik fází, ve kterých postupně zaniká endokrinní i reprodukční činnost vaječníků a které končí úplným vyhasnutím jejich reprodukční schopnosti. Cílem péče o ženu v klimakteriu je zmírnit akutní vegetativní obtíže (např. návaly horka, noční pocení, bušení srdce) a psychické symptomy (např. změny nálad, úzkost, podrážděnost, nespavost) v časné fázi klimakteria a dále zabránit rozvoji tkáňových a metabolických změn v pozdějším klimakterickém období.

Farmakoterapie není indikována k prevenci akutní klimakterických obtíží. Průběh klimakteria však může příznivě a velmi zásadně ovlivnit pozitivní přístup ženy ke klimakteriu, úprava stravy a pravidelné pohybové aktivity. Farmakoterapie je indikována pouze u symptomatických žen po pečlivém zvážení její prospěšnosti a rizik. Současné terapeutické přístupy umožňují přizpůsobit terapii individuálním potřebám každé ženy v souladu se současnými trendy klimakterické medicíny.

PharmDr. Veronika Kunešová, Ph.D. / Rozdílné nároky na vstřebávání vitamínů a minerálů v různých fázích lidského života

PharmDr. Veronika Kunešová, Ph.D. / Rozdílné nároky na vstřebávání vitamínů a minerálů v různých fázích lidského života

Správné fungování biologických a biochemických procesů lidského těla odráží korelaci vnějších vlivů s vnitřními faktory a obráceně. Charakter vnějších podmínek ovlivníme v daném okamžiku jen stěží, takže je nezbytné optimalizovat životní styl zejména fyzickou aktivitu a stravovací návyky s respektováním skutečných potřeb lidského těla.

Různá období v životě každého člověka jsou charakterizována odlišnou potřebou určitých vitamínů a minerálů, které je potřeba užívat nejen ve správném množství, ale zejména v případě multikomponentních doplňků stravy i ve správném složení.

MUDr. Zdeňka Nováková, PhD. / Zinek v léčbě respiračních a kožních onemocnění

MUDr. Zdeňka  Nováková, PhD. / Zinek v léčbě respiračních a kožních onemocnění

Zinek je spolu se železem nejdůležitějším esenciálním mikroelementem pro lidský organismus. Podílí se na funkci všech složek imunitního systému, je součástí 300 enzymů a 1000 transkripčních faktorů. Má nezastupitelnou úlohu v homeostatické regulaci zánětlivé odpovědi a zabraňuje rozvoji poškozujícího zánětu. Optimalizuje střevní a kožní mikrobiotu. Deficit zinku být způsoben buď zvýšeným výdejem, nebo sníženým příjmem. Nadměrný výdej provází fyzickou a psychickou námahu (chronický stres), stavy po operacích, dlouhotrvající průjmy, alkoholismus, nádorová onemocnění, těhotenství, kojení. Nedostatečným příjmem trpí pacienti s malnutricí, malabsorbcí, maldigescí, akutními nebo chronickými infekcemi, senioři, vegetariáni nebo pacienti s jinak nevyváženou stravou. Nedostatkem zinku trpí také pacienti s metabolickým syndromem a s obezitou.

Doprovodný program

V rámci letošních konferencí Angis máte jedinečnou příležitos strávit čas s přáteli, probrat krásu a správnou péči o pleť a poznat nové jarní trendy s dekorativní a pleťovou kosmetikou Mary Kay.

Doplňující informace

Konference je pořádána pod záštitou ČAS.


cas