fbpx

Angis online 3.2021

19.-20. března 2021

Body a kredity

 

Česká republika:

Lékaři získají 6 kreditů, akce je registrovaná pod číslem 101301 u ČLK.
Lékárníci získají 12 bodů, akce je registrovaná pod čísly 21285 a 21286 u ČLnK.
Akce je registrovaná pod číslem 90/2021 u ČAS.

Slovenská republika:

Farmaceutický laborant a ostatní obory u SKMTP získají 4 kredity, akce je registrovaná pod číslem 033/2021 u SKMTP.
Farmaceuti získají 6 kreditů, akce je registrovaná pod číslem 2021015_01 u SLeK.

Cena konference je 500 Kč / 20 €.

Předběžný program konference

 

PÁTEK 19.3.2021

Léčba akutní bolesti ve spolupráci praktického lékaře a farmaceuta – doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.
Dermatologické okénko I – základy důležité pro praxi, dermatózy hlavy a krku – MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D.
Zinek jako zásadní mikroelement pro funkci imunitního systému – PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.
Magnézium v ordinaci praktického lékaře – MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.
Magnézium v ženském lékařství – MUDr. Oldřich Šottner

 

SOBOTA 20.3.2021

Prevence kolorektálního karcinomu – příprava ke koloskopickému vyšetření – prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Jak lze posílit imunitu v současné době – prim. MUDr. Jana Čepová, Ph.D., MBA
Stres a jeho vliv na lidský organismus – prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
CBD | Endokanabinoidní systém | Nahlédněte s námi pod pokličku… (Puurex) – Monika Rachůnková
Homeopatická doporučení při recidivující infekci HSV – MUDr.et MUDr. Ilona Ludvíková
Syndrom suchého oka a nové možnosti terapie s umělými slzami – MUDr. Kateřina Sluková
Sledování klinického efektu venofarmaka Cyclo 3 Fort u pacientů s žilní insuficiencí – doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.

Špičkoví přednášející a diskutující

Se svými příspěvky vystoupí špičkoví přednášející z řad předních českých odborníků.
Věříme, že budete spokojeni.

prof. MUDr. Jan Pirk, Dr.Sc.

Stres a jeho vliv na lidský organismus

Reakce organismu na stresovou situaci je jedním ze základních předpokladů vývoje živočišného druhu a jeho přežívání. Vzhledem k tomu, že člověk se celou dobu své existence vyvíjel jakožto pohybující se součást živé přírody, jsme stále vystaveni stresovým reakcím. Rozvoj civilizace však velice předbíhá fytogenezi (tj. rozvoji a přizpůsobení se podmínkám) našeho organismu. Proto nereagujeme na stresovou situaci tak, jako ostatní živočišné druhy (tj. nějakou fyzickou aktivitou). Tím u nás dochází k rozvoji tzv. civilizačních onemocnění. Předmětem přednášky je ukázat, jak bychom měli reagovat, abychom kompenzovali stresové situace.

MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Magnézium v ordinaci praktického lékaře

Hořčík (magnézium)  je jedním z nepostradatelných, životně důležitých  minerálů pro lidský organismus, který se podílí na základních metabolických procesech všech jeho buněk. Spolu s kaliem je druhým nejdůležitějším intracelulárním iontem. Nedostatek hořčíku bývá velmi často následkem nejrůznějších onemocnění – např. chronických zánětů střev, ledvinných onemocnění, chorob jater a slinivky, malnutrice, alkoholismu, onkologických diagnóz léčených cytostatiky.

MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D.

Dermatologické okénko I - základy důležité pro praxi, dermatózy hlavy a krku

Dermato-venerologie je obor velmi široký, zajímavý a neustále se vyvíjející, zasahující svojí podstatou prakticky do všech ostatních oborů. Kůže je odrazem jak vnitřních pochodů, tak nastavení psychiky a reaguje také na vnější vlivy. Díky tomu mohou méně zkušenému oku připadat všechny „pupínky“ a „flíčky“ stejné. Ve svém prvním dermatologickém okénku se zaměřím na definici kožních eflorescencí a jejich popisu, všeobecně platná pravidla dermatologické péče a také na diferenciální diagnostiku nejčastějších dermatitid ve vlasech a na kůži obličeje. To vše bude uchopeno co nejvíc prakticky.

doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.

Léčba akutní bolesti ve spolupráci praktického lékaře a farmaceuta

Základem léčby běžné, akutní a krátkodobé bolesti s mírnější intenzitou jsou neopioidní analgetika a vzhledem k předpokládanému časově omezenému užívání medikace volíme některý lék ze skupiny nesteroidních antiflogistik. NSA pro akutní bolest je možné vybrat z léků volně prodejných nebo z léků vázaných na předpis, nejčastěji ordinovaných praktickým lékařem. S běžnou, mírnější akutní bolestí si bez problémů poradí lékarník a pacient nemusí ve většině případů lékaře navštívit. U silnějších, ale stále akutních bolestí je možné a výhodné používat kombinace neopioidních analgetik se slabými opioidy. Nejnovější fixní kombinací NSA a slabého opioidu je tramadol + dexketoprofen, který bude využíván právě u akutních a krátkodobých bolestí různého původu. Multimodální a kombinovaná léčba je předpokladem úspěšné léčby různých druhů akutní bolesti.

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Prevence kolorektálního karcinomu – příprava ke koloskopickému vyšetření

Příprava tlustého střeva před koloskopií má zásadní vliv na kvalitní provedení vyšetření a významně ovlivňuje detekci časných kolorektálních neoplázií. I když se v ČR provede během jednoho roku téměř 300.000 koloskopických vyšetření, je u 25% pacientů  příprava střeva nedostačující. Cílem přednášky je shrnout základní doporučení pro přípravu střeva před koloskopickým vyšetřením, které bylo  vytvořené Evropskou společností pro digestivní endoskopii (ESGE) a ukázat výhody nového kombinovaného přípravku Clensia.

PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.

Zinek jako zásadní mikroelement pro funkci imunitního systému a jeho postavení v prevenci a léčbě akutních respiračních infekcí

Respirační infekce se řadí mezi nejčastější a nejrozšířenější infekce, většina z nich je virové etiologie a je u nich možné využít samoléčbu. Výběr symptomatické terapie závisí na převaze převažujících příznaků a typu pacienta. Mimo symptomatickou léčbu lze doporučit přípravky modulující imunitu.

Významnou roli v imunitním systému hraje zinek (Zn). Zn je po železe druhým nejhojnějším stopovým prvkem v lidském těle a základní složkou struktury a funkce bílkovin. Zinek představuje esenciální mikroelement s pluripotentními biologickými účinky. Zn má komplexní imunomodulační účinky a hraje důležitou roli v ovlivnění jak nespecifické, tak i specifické imunity. Podílí se na integritě epiteliálních bariér, ovlivňuje proliferaci, diferenciaci a maturaci leukocytů a lymfocytů, stimuluje tvorbu interferonu α a příznivě moduluje zánětlivou odpověď. Zinek má významný efekt na virové infekce prostřednictvím modulace vstupu virových částic a ovlivněním jejich fúze, replikace a translace.  Vyrovnaná plazmatická hladina zinku příznivě ovlivňuje imunitní odpověď a jedinci se sníženou hladinou zinku jsou náchylnější k respiračním onemocněním. Je prokázáno, že zahájení terapeutické suplementace zinku ve vyšších dávkách (dávka ≥ 75 mg elementárního zinku/den) již v průběhu prvních příznaků infekce (do 24 hod.), zkracuje a ovlivňuje tíži symptomů u nachlazení. Dostupný registrovaný volně prodejný léčivý přípravek obsahující zinek je indikován na ovlivnění imunitní funkce při zvýšené náchylnosti k infekcím a při nachlazení.  

MUDr. Oldřich Šottner

Magnézium v ženském lékařství

Hořčík je esenciální prvek, jehož deficit byl popsán již v polovině 20. století. Jedná se o převážně intracelulární kationt, který je nezbytnou součástí více než 300 enzymů, které se účastní takřka všech metabolických drah, jakož i signalizační role a energetického metabolismu. Magnézium patří v současné euroatlantické populaci mezi nejvíce nedostatkové prvky, což je dáno složením stravy a životním stylem. Nedostatek hořčíku je však obtížné laboratorně kvantifikovat, neboť jeho hladina v plazmě je přísně regulována, a tudíž nic nevypovídá o jeho dostatku či nedostatku v organismu.

Hořčík – mimo jiné – významně souvisí i s oblastí ženského zdraví. Jeho nedostatek se prohlubuje při těhotenství a kojení, neboť roste jeho ztráta močí i potřeba v organismu. Suplementace hořčíkem má v gynekologii význam u bolestivé menstruace, premenstruačního syndromu i při výskytu migrény. Kromobyčejně významnou roli pak hraje terapie hořčíkem v porodnictví – má význam nejen v prevenci abortu či předčasného porodu, ale i při prevenci placentární insuficience, hypotrofie plodu a preeklampsie. Nezpochybnitelná je jeho úloha v neuroprotekci nenarozeného plodu u předčasného porodu, jakož i jeho úloha jako tokolytika. Velký význam při suplementaci magnézia má i forma jeho podání, neboť biologická dostupnost magnézia v jednotlivých preparátech se velmi různí – doporučeníhodné jsou organické sloučeniny hořčíku – zejména magnézium orotát.

MUDr. Ilona Ludvíková

Homeopatická doporučení při recidivující infekci HSV

Recidivující výsev HSV v oblasti retní červeně a jejího okolí je v populaci velmi častým problémem. Pro stomatologické ošetření to znamená nutnost opakovaného odložení zubního ošetření. To velmi zatěžuje efektivní plánování ordinační doby. Řešením je homeopatická podpora optimalizace reakce imunitního a nervového systému, která zabrání výsevu herpes labialis. Téměř dvacetiletá zkušenost z mé praxe potvrzuje účinnost této strategie. V prezentaci se tedy podělím o své zkušenosti s homeopatickou podpůrnou léčbou u akutního i opakovaného výsevu HSV.

MUDr. Kateřina Sluková

Syndrom suchého oka a nové možnosti terapie s umělými slzami

Syndrom suchého oka (někdy nazývaný keratokonjunktivitis sicca nebo keratitis sicca), je multifaktoriální onemocnění, při němž změny slzného filmu a okulárního povrchu způsobují pocit diskomfortu, slzení, poruchy vizu a nestabilitu slzného filmu. Stav může rezultovat v chronické poškození povrchu oka. V zásadě dochází buď ke snížení tvorby jednotlivých složek slzného filmu, nebo jejich nepoměrnému zastoupení. Důsledkem bývá rychlé odpařování a nestabilita slzného filmu.

Doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.

Sledování klinického efektu venofarmaka Cyclo 3 Fort u pacientů s žilní insuficiencí

V České republice proběhlo v roce 2018 šestiměsíční, otevřené, klinické sledování (studie SEVEC), vedené v Trombotickém centru VFN Praha, které hodnotilo komplexní účinnost terapie venofarmaka Cyclo 3 Fort® (Ruscus aculeatus, hesperidin-methylchalkon a kyselina askorbová) z pohledu změn laboratorních hemokoagulačních a prozánětlivých parametrů a klinických projevů u pacientů s chronickou žilní insuficiencí (CVI). Celkem bylo hodnoceno celkem 125 pacientů s CVI, s klinickými projevy a symptomy třídy do C3 dle klasifikace CEAP. Primárními cíli bylo hodnocení změn klinického obrazu CVI dle CEAP klasifikace, vč. změn obvodů v jednotlivých etážích oblasti dolních končetin a hodnocení změn kvality života pacientů (dle CIVIQ dotazníku). Sekundárními cíli bylo sledování změn vybraných zánětlivých a hemokoagulačních parametrů.

prim. MUDr. Jana Čepová, Ph.D., MBA

Jak lze posílit imunitu v současné době

Posílení imunity je zejména v poslední době hodně diskutovaným tématem. Imunita je schopnost organismu bránit se proti patogenům pocházejícím jak z vnějšího prostředí, tak z vnitřního prostředí organismu. Základní posílení imunity spočívá v jednoduchých režimových opatřeních jako pohybová aktivita, dostatek spánku a duševní relaxace, optimální zdravý jídelníček, omezení stresu a alkoholu. Stejně tak mohou být nápomocné potravinové doplňky obsahující některé vitamíny a minerální látky. Významnou roli v imunitním systému hraje několik vitamínu a minerálních látek. Zejména vitamin C, vitamin D a zinek (Zn) jsou považovány za klíčové v obraně organismu proti patogenům.