fbpx

Opatření v souvislosti s epidemií Covid-19

V souladu s aktuálně platným mimořádným nařízením Ministerstva zdravotnictví, které se týká hromadných akcí, si Vás dovolujeme požádat o nošení roušek či jiných ochranných prostředků dýchacích cest ve všech uzavřených prostorech. Současně Vás také prosíme o dodržování adekvátních rozestupů v místech, kde se může koncentrovat větší počet účastníků konference (např. výdej oběda, coffee-break atd.) Další opatření se budou týkat cateringu nebo uspořádání přednáškových místností (větší rozestupy).

Dezinfekční prostředky budou k dispozici ve všech prostorech probíhající konference Angis.