fbpx

Hygienicko-protiepidemická opatření na konferencích Angis

Účastníci Angis konference jsou povinni prokázat, že:

  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo: od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo
  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba povinné izolace a od prvního pozitivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebona místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 (provozovatel antigenní testy na jednotlivých konferencích zajistí), který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

Účastníci jsou povinni po celou dobu v konferenčních prostorách použít k ochraně dýchacích cest respirátor třídy FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu.

Účastník svou registrací na Angis konferenci prohlašuje, že splňuje výše uvedené podmínky pro vstup v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 1. července 2021.