fbpx

Angis revue 2.2020

KARDIOLOGIE

Topicky využívaná NSA

Nesteroidní antiflogistika (NSA) jsou dnes nejrozšířenější lékovou skupinou v léčbě bolesti, zejména pak bolesti zánětlivé etiologie. O jejich oblíbenosti svědčí i jejich současná nabídka ve formě řady různých lékových forem – tablety (včetně efervescentních), kapsle, sirupy, čípky, náplasti, gely, krémy aj. Bohatě využívána jsou tak v systémové i lokální léčbě, která je předmětem tohoto sdělení.

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze a její komplikace v těhotenství jsou jednou z hlavních příčin zvýšené mateřské a novorozenecké nemocnosti a úmrtnosti. Vyskytují se asi u 10 % těhotných žen. Hypertenze v graviditě je definována stejně jako mimo těhotenství, tedy systolický TK ≥ 140 torrů a diastolický TK ≥ 90 torrů, zjištěné alespoň ve dvou po sobě následujících měřeních krevního tlaku.

Náhlá srdeční smrt sportovce

Náhlá srdeční smrt (NSS) je definována jako náhlé neočekávané úmrtí způsobené ztrátou srdeční funkce. Proběhne v krátkém, časově limitovaném období, obecně se přijímá do jedné hodiny od vzniku potíží. Jedinci mohou mít prodromy předcházející NSS, nejčastěji se jedná o bolest na hrudi, palpitace, únavu, slabost nebo synkopu. Ve všeobecné populaci jsou nejvýznamnějšími rizikovými faktory NSS rodinná anamnéza časného...

Akutní infarkt myokardu

Kardiovaskulární onemocnění, tedy onemocnění oběhové soustavy, kam patří zejména nemoci srdce a cév, jsou příčinou 44 % všech úmrtí u mužů a 47,5 % u žen. To činí přibližně dvojnásobek, než je úmrtnost na nádorová onemocnění. Největší skupinu z toho představuje ischemická choroba srdeční (ICHS). Způsobena je ischemií, tedy nedokrvením a tím pádem nedostatečným okysličením srdečního svalu – myokardu. Její výskyt...