fbpx

By

Alena Smejkalová
Ankylozující spondylitida neboli Bechtěrevova nemoc patří mezi tzv. spondylartritidy – skupinu zánětlivých revmatických onemocnění s obdobnými klinickými projevy. Spondylartritidy mohou mít formu axiální, pletencovou anebo formu periferní. U  formy axiální jsou postiženy sakroiliakální klouby (sakroileitida) a vlastní páteř (spondylitida), u formy pletencové (rhizomelické) jsou postiženy ramenní či kyčelní klouby. Forma periferní postihuje menší klouby horních a dolních končetin, buď pod...
Dna je heterogenní metabolické onemocnění patřící mezi krystaly indukované artritidy. Hlavní příčinou vývoje dny je zvýšená hladina kyseliny močové (KM) v séru, tzv. hyperurikémie. Ta vede k tvorbě a ukládání krystalů natrium urátů ve strukturách pohybového aparátu, v měkkých tkáních (dnavé tofy), v intersticiu ledviny a k tvorbě urolitiázy. Dna postihuje 1 až 2 % osob především ve vyspělých zemích. Prevalence onemocnění...
Revmatoidní artritida (RA) je závažné chronické autoimunitní zánětlivé onemocnění, projevující se chronickou synovitidou kloubní výstelky, která vede k rozvoji destrukce postižených kloubů a významnému poklesu fyzických schopností.
Nesteroidní antiflogistika (NSA) jsou dnes nejrozšířenější lékovou skupinou v léčbě bolesti, zejména pak bolesti zánětlivé etiologie. O jejich oblíbenosti svědčí i jejich současná nabídka ve formě řady různých lékových forem – tablety (včetně efervescentních), kapsle, sirupy, čípky, náplasti, gely, krémy aj. Bohatě využívána jsou tak v systémové i lokální léčbě, která je předmětem tohoto sdělení.
Hypertenze a její komplikace v těhotenství jsou jednou z hlavních příčin zvýšené mateřské a novorozenecké nemocnosti a úmrtnosti. Vyskytují se asi u 10 % těhotných žen. Hypertenze v graviditě je definována stejně jako mimo těhotenství, tedy systolický TK ≥ 140 torrů a diastolický TK ≥ 90 torrů, zjištěné alespoň ve dvou po sobě následujících měřeních krevního tlaku.
Náhlá srdeční smrt (NSS) je definována jako náhlé neočekávané úmrtí způsobené ztrátou srdeční funkce. Proběhne v krátkém, časově limitovaném období, obecně se přijímá do jedné hodiny od vzniku potíží. Jedinci mohou mít prodromy předcházející NSS, nejčastěji se jedná o bolest na hrudi, palpitace, únavu, slabost nebo synkopu. Ve všeobecné populaci jsou nejvýznamnějšími rizikovými faktory NSS rodinná anamnéza časného...
Kardiovaskulární onemocnění, tedy onemocnění oběhové soustavy, kam patří zejména nemoci srdce a cév, jsou příčinou 44 % všech úmrtí u mužů a 47,5 % u žen. To činí přibližně dvojnásobek, než je úmrtnost na nádorová onemocnění. Největší skupinu z toho představuje ischemická choroba srdeční (ICHS). Způsobena je ischemií, tedy nedokrvením a tím pádem nedostatečným okysličením srdečního svalu – myokardu. Její výskyt...
Nově snížené ceny i doplatky na všechny přípravky k léčbě alergií. Nosní spreje, tablety a roztoky, oční kapky, inhalační preparáty.
Kašel patří společně s bolestí hlavy a zad a závratí k nejčastějším symptomům, se kterými přicházejí pacienti k lékaři. Nejedná se o diagnostickou jednotku jako takovou, ale o příznak reflektující patologickou reflexní odpověď respiračního traktu. S prvotní diagnostikou kašle se setkává zpravidla praktický lékař, který také koordinuje komplexní vyšetření v rámci diferenciálně diagnostického algoritmu. Nemocní se mnohdy také obracejí o radu na farmaceuty, vyhledávají volně...
Diabetes mellitus představuje stav charakterizovaný neschopností organizmu optimálně metabolizovat glukózu a udržovat její hladinu v krevní plazmě ve fyziologických mezích v důsledku absolutního nebo relativního nedostatku inzulínu. Základním projevem je hyperglykémie. V současné době je diabetem u nás postiženo téměř 10 % populace a prevalence tohoto onemocnění narůstá s věkem, zejména u diabetu 2. typu. Diabetici tvoří skupinu nejvíce polymorbidních pacientů a s ohledem na to patří...
1 4 5 6 7