fbpx

Tag

Diabetes
Diabetes mellitus představuje stav charakterizovaný neschopností organizmu optimálně metabolizovat glukózu a udržovat její hladinu v krevní plazmě ve fyziologických mezích v důsledku absolutního nebo relativního nedostatku inzulínu. Základním projevem je hyperglykémie. V současné době je diabetem u nás postiženo téměř 10 % populace a prevalence tohoto onemocnění narůstá s věkem, zejména u diabetu 2. typu. Diabetici tvoří skupinu nejvíce polymorbidních pacientů a s ohledem na to patří...
Diabetes mellitus (DM) je definován podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jako skupina chronických metabolických onemocnění, při nichž organizmus není schopen zpracovávat glukózu v důsledku absolutního nebo relativního nedostatku inzulínu. Porucha postihuje celý organizmus a vede po létech trvání k morfologickým a funkčním změnám řady orgánů. DM je tedy provázen komplexní poruchou metabolizmu cukrů, tuků a bílkovin. Diabetická retinopatie (DR) spolu...
Diabetická polyneuropatie (DPNP) patří mezi nejčastější chronické komplikace onemocnění diabetes mellitus (DM). Údaje o četnosti výskytu DPNP nejsou jednotné; zjednodušeně můžeme říci, že se vyskytuje u přibližně 50 % pacientů s DM, z toho u 30 až 50 % pacientů je symptomatická.  Pojmem „polyneuropatie“ (PNP) rozumíme difuzní nebo vícečetné systémové postižení periferních nervů; diabetická polyneuropatie je pak definována jako periferní postižení...