fbpx

Raynaudův fenomén je klinický stav, který je charakterizován občasnými záchvaty vazospazmů (křečovitých zúžení cévního průsvitu vzniklých na funkčním podkladě), což vede k uzávěru malých arterií a arteriol distálních úseků ruky. Vazospazmus je vyvolán chladem nebo emocionálním stresem. Nejčastěji jsou postiženy právě prsty ruky a ruka. Pokud hovoříme o primárním Raynaudově fenoménu, kdy není prokazatelné základní onemocnění, používá se termín Raynaudova choroba. Je-li Raynaudův fenomén příznakem jiného onemocnění, mluvíme o tzv. Raynaudově syndromu.

HLAVNÍ PŘÍZNAKY

Typickým obrazem je bledost periferie ruky s následnou cyanózou, tedy modrofialovým zbarvením kůže způsobeným nedostatečným okysličováním krve a zarudnutím, když se končetina dostane do teplého prostředí. Barevné změny jsou spojeny s poruchou citu. Záchvat může odeznít i spontánně, tedy bez vlivu teplého prostředí. Záchvat trvá většinou 30 až 60 minut, ale může přetrvávat delší dobu i za stavu, že je nemocný v teplém prostředí. Typický trojbarevný projev také nemusí být přítomen, většinou chybí konečné zarudnutí.

KOMPLIKACE

U malé skupiny nemocných se vyvíjejí pokročilé změny s ulceracemi a gangrénami prstů. Tyto pokročilé změny nemají nikdy příčinu jen ve vazospazmu, vždy se podílí dlouhodobá obstrukce. U všech jsou prokazatelné obstruktivní procesy na arteriích dlaně a prstů. Jejich etiologie může být různá – arteritidy autoimunitní etiologie, onemocnění pojivové tkáně, ateroskleróza, Buergerova choroba. Kromě toho, že projevy Raynaudova fenoménu (RF) pacienty limitují takřka v každodenní činnosti, mohou tyto projevy také předcházet vzniku daleko závažnějšího onemocnění, jakým je např. skupina nemocí pojiva v rámci tzv. Raynaudova syndromu. 

RF se díky své dobře viditelné symptomatologii a anamnéze diagnostikuje často, ale povětšinou se k určení diagnózy spoléháme na anamnestická data od pacientů, která nemusí být vždy validní, a RF může být tedy zaměněn za jiné poruchy akrálního prokrvení. Proto je nutné při podezření na toto onemocnění pacienty důkladně vyšetřit.

VÝSKYT

Zhodnocení výskytu Raynaudova syndromu v běžné populaci chybí, je však zřejmé, že je jeho výskyt vázán na některá povolání. Především se jedná o práci s nástroji vyvolávajícími vibrace nebo v oborech, kde se střídavě pracuje v teple a v chladu.

ETIOLOGIE A PATOGENEZE

Z dostupných patofyziologický poznatků vyplývá, že existují dva mechanizmy vzniku Raynaudova fenoménu. První má normální nález na arteriích prstů ruky a vazospazmy jsou vyvolány abnormálními kontrakcemi svaloviny. U druhého jsou prokazatelné obstrukční změny, které snižují průtok řečištěm. U Raynaudovy choroby nelze prokázat základní onemocnění, vyskytuje se nejčastěji u žen ve věku mezi 20–30 léty, postižení je symetrické, chybí trofické změny a často je zároveň přítomna migréna a sklon k hypertenzi. Mezi vyvolavatele Raynaudova syndromu patří například syndrom karpálního tunelu, obliterující ateroskleróza, systémová onemocnění pojiva či polyneuropatie.

VYŠETŘENÍ

Základem pro správnou diagnostiku RF je vyšetření termovizní kameroukapilaroskopem. Kombinace těchto dvou vyšetřovacích metod je unikátní v celé ČR na Klinice chorob kožních a pohlavních FN Olomouc, kde se diagnostice RF věnují již po desítky let. Výhodou je také možnost dalšího dovyšetření, event. terapie RF v rámci interdisciplinární spolupráce s ostatními pracovišti nemocnice. Infračervená termografie se zabývá analýzou rozložení teplotního pole na povrchu tělesa, a to bezkontaktním způsobem. Její princip je založen na detekci tepelného záření povrchu měřeného objektu – v našem případě povrchu lidského těla. Jelikož termovizní kamera pracuje bezkontaktně, jedná se o neinvazivní a pro pacienty naprosto bezpečnou vyšetřovací metodu.

LÉČBA

Léčba je zaměřena na eventuální základní onemocnění. Farmakologickou léčbu představují zejména blokátory kalciových kanálů (nifedipin), v nejtěžších případech lze použít sympatektomii, výsledky jsou však nejisté. Z vazoaktivních látek je možná terapie naftidrofurylemprostaglandiny. Připojuje se léčba antiagregační. Jedná se však pouze o symptomatickou léčbu, kauzální léčba neexistuje.

PRAKTICKÉ RADY PRO PACIENTA

Součástí léčby příznaků RF jsou opatření zmírňující jeho projevy, jako je ochrana před chladem, ochrana před mechanickými vlivy (vibrace) a dalšími nepříznivými vlivy, jako jsou nikotin, stres a některé léky. Důležitá je také správná volba povolání (zejména pro dorostový věk).  

Typickým obrazem je bledost periferie ruky s následnou cyanózou

MUDr. Veronika Biolková

Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP v Olomouci